ADRESİMİZ
Molla Gürani Mah. Şht. Pilot Mahmut Nedim Sok. No: 3 D:2-3 Fatih - Aksaray - İSTANBUL
Tel   : +90 505 267 14 64
Faks: +90 212 543 38 06
bilgi@usk.com.tr
 
 
 
 
 
USK Danışmanlık
site haritası yasal uyarı
ANA SAYFA HAKKIMIZDA HİZMETLERİMİZ USK'DAN HABERLER İK İLETİŞİM
HİZMETLERİMİZ

 

 

ANA BAŞLIKLAR :

1.SAĞLIK VE SİGORTA KURUMLARI KAMU /ÖZEL SAĞLIK SİGORTACILIĞI DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

2. PAZARLAMA İLETİŞİMİ VE SATIŞ GELİŞTİRME DANIŞMANLIĞI

3. ÖZEL HASTANELER İLE VAKIF ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN PUANLANDIRILMASINA YÖNELİK HİZMETLER

4. SAĞLIK KURUMLARI TRAFİK KAZAZEDELERİNİN TEDAVİ GİDERLERİNİN EKSPERTİZ VE TAHSİLAT SÜREÇ DANIŞMANLIĞI

 


1.KAMU /ÖZEL SAĞLIK SİGORTACILIĞI HİZMETLERİ

A) Analizler;
Bu hizmetimiz, sağlık kurumlarının analizini yaparak, sorun doğurabilecek birim ve işlemlerinin tespitine yönelik olacaktır.

 • Dokümantasyon Şartları Analizi
 • Faturalama Süreçleri Analizi
 • Otomasyon Sistemleri Analizi
 • Anlaşmalı Kurum Sözleşme Süreçleri Analizi

B) Raporlamalar;
Bu hizmetimiz, sağlık kurumları analizlerinin, düzeltici önleyici faaliyetlerin ve yerinde gözlemlerin sonuçları ile ilgili olarak hazırlanacak ve yetkililere sunulacak raporlamaları içermektedir.

 • Analiz Raporları
 • Reorganizasyon Raporu
 • Değerlendirme Raporu

C) Eğitimler;
Bu hizmetimizle hedeflenen sağlık sektörünün ihtiyaç duyduğu ve şirketimiz faaliyet alanına giren konularda eğitimlerin verilmesidir. Bu eğitimlerde ilgili personelin yaptığı işlemlere ve mevzuata uyumunun sağlanması hedeflenmektedir.

 • İhtiyaçlara ve eksiklere yönelik eğitimler
 • Yönetsel beceri eğitimleri
 • Yeni personel adaptasyon eğitimleri
 • Peryodik mevzuat eğitimleri
 
 • Anlaşmalı Kurumlar Personeli
 • Sağlık Kuruluşu Yönetimi
 • Hekim ve Diğer Personel


D) Sürekli destek;
Sürekli destek programı ile yerinde aylık ziyaretlerle ve telefon, fax, mail gibi yöntemlerle hizmet verdiğimiz sağlık kurumları personelinin ihtiyaç duyduğu her konuda sürekli bilgi desteği sağlanmaktadır. Bu hizmetin içeriğinde;
 • Aylık ziyaretler
 • Yerinde incelemeler
 • Soru ve sorunlara E-mail ile cevap
 • Soru ve Sorunlara Telefonla cevap
 • Mevzuat değişikliklerinin bildirilmesi


2. PAZARLAMA İLETİŞİMİ VE SATIŞ GELİŞTİRME DANIŞMANLIĞI

Temel İş Hedefi
•          Beklenen kalite de;  pazarlama ve satış geliştirme faaliyetleri tasarlamak için hedef pazarda stratejik işbirlikleri yaratmak, şirket maliyetlerini göz ardı etmeden doğru partnerlerle optimum büyüme kapasitesini oluşturmaktır.Bu hizmetin İçeriğinde;

Pazarlama İletişimi

·         Kurumsal Kimlik Hazırlama
·         Tüketiciye Yönelik Mesaj ve Söylem Oluşturma
·         Kurumsal Bütünlük / Kontrol
·         Marka Yapılandırma
·         Marka Yönetimi
·         Marka Konumlandırma
·         İç İletişim modeli
·         Dış iletişim modeli
·         PR
 
P. E. N. C. İ. L. S

•       Publications
•       Events
•       News
•       Community Involvement Activities
•       Identidy Media
•       lobbying Activity
•       Social Responcibility Activities

Satış Geliştirme
 
·         Satış Bütçesi Hazırlama /
·         Hedeflerle Yönetim
·         Pazarlama ve Satış Birimleri Oluşturma / Ekip Denetim
·         Kampanya Hazırlama ve Yönetim
·         CRM Alt Yapısı Hazırlığı

 

3. ÖZEL HASTANELER İLE VAKIF ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN PUANLANDIRILMASINA YÖNELİK HİZMETLER

Sosyal Güvenlik Kurumu  ÖZEL HASTANELER İLE VAKIF ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN
PUANLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNERGE
 sini yayınlamıştır. Yönergeye göre değerlendirmeye esas faktör ve puanlar;

a) Hizmet Kalite Standardı (150 puan)
b) Hasta Hakları, Hasta ve Çalışan Güvenliği (100 puan)
c) Hastane Hizmet Dilim Endeksi (550 puan),
ç) Kapasite (100 puan)
d) Çalışan Hakları ve Hukuki Sorumluluklar (100 puan) dır.

Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı 2005 yılı sonundan itibaren Devlet Hastanelerine yönelik hizmet kalite standartlar yayınlanmaya ve bunlara yönelik değerlendirme çalışmaları başlatılmıştır. Bu çalışmaların amacı devlet hastanelerinde verilen tıbbi ve destek hizmetlerin kalitesini yükseltmek ve beraberinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından global olarak Sağlık Bakanlığına aktarılan ödeneğin hastaneler arasında paylaştırılması için bir performans puanı oluşturulmasını sağlamaktır. Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı Özel Hastanelerin değerlendirilmesini sağlamak amacıyla bir rehber oluşturmuş ve 14 Temmuz 2009’da web sitesi üzerinden yayınlamıştır.

Özel sağlık kuruluşlarında önümüzdeki dönem hizmet kalite süreçlerinin planlanabilir, uygulanabilir ve ölçülebilir şeklide yapılanması gerekliliğidir. Bu da ancak hastanelerde hizmet kalitenin bir kurum kültürüne dönüşmesiyle mümkün olacaktır.

İşte bizler USK  Sağlık Hizmetleri olarak yıllardır kamu ve özel sağlık sektöründe elde ettiğimiz deneyimleri sizlerle bu konuda da paylaşmaya hazırız.

Neden hizmet kalite süreçleri, neden USK Sağlık Hizmetleri?

Hizmet kalite standartları rehberinin 11 bölümünden sadece 2’si tıp dışı konularda (Yönetim ve Bilgi Sistemleri ve Tesis Yönetimi Ve Güvenlik) diğer süreçler tamamen tıbbi süreçlerden oluşmaktadır. USK Sağlık Hizmetleri ekibinde bir Genel Cerrahi uzmanı, 1 Enfeksiyon Hastalıkları uzmanı,2 de yıllardır özel sağlık sektörüne çeşitli alanlarda hizmet vermiş Sağlık yöneticisi ile beraber çalışma olanağı yaratılmaktadır.

USK Sağlk Hizmetleri Hizmet  Kalite  Süreçleri Ekibi:

Uz..Dr.Cengiz KONUKSAL
 (İnfeksiyon Hastalıkları Uzmanı, SGK İstanbul İl Müdürlüğü Sözleşmeler ve Provizyon Eski Sorumlusu, SSK Samatya Eğitim Hastanesi Kalite Birimi Eski Sorumlusu, SSK Eyüp Hastanesi Eski Kalite Yönetim Temsilcisi, USK Danışmanlık Genel Müdürü)

 Dr. Baki İTEZ
( Mednet Anlaşmalı Kurumlar Yönetmeni (       -     ) , Aksigorta Sağlık Tazminat Müdürü (        -      ) , Promed Operayon Yönetmeni ( 2002-2006), Alman Hastanesi Medikal Direktör Yardımcısı ( 2007-2009) , -…), Marmara Üniversitesi Sağlık Yönetimi Master Programı ( 2007-……) USK DANIŞMANLIK (2009-….)

 Dr.Sermet Gün ERDEM
(S.B. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Bulasıcı Hastalıklar Şube Müdürü ( 1996-2002), Marmara Üniversitesi Sağlık Kurumları Yöneticiliği Master Programı ( 1997-2000) Promed Anlaşmalı Kurumlar Yönetmeni ( 2002-2005 ) ,Özel Kadıooğlu Hastanesi Başhekim Yardımcısı ( 2005-2007) , Echomar Beylikdüzü Hastabesi İşletme Direktörü ( 2007-2008), Silivri Hayat Hastanesi Danışmanı (2009-…), USK DANIŞMANLIK (2009-….)

Yard.Doç.Dr.Yıldırım Beyazıt GÜLHAN
( Genel Cerrahi Uzmanı, SSK Göztepe Eğitim Hastanesi Eski Kalite Yönetim Temsilcisi ve Başhekim Yardımcısı, Okan Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü, TSE Sağlık Tesisleri Belgelendirme Baş denetçisi)

 

4. SAĞLIK KURUMLARI TRAFİK KAZAZEDELERİNİN TEDAVİ GİDERLERİNİN EKSPERTİZ VE TAHSİLAT SÜREÇ DANIŞMANLIĞI

Trafik Kazazedelerinin tedavi masrafları nın ilgili evraklar ile ekspertizi sonucu 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre özel sigorta şirketleri veya  güvence hesabından tahsilatı işlemleri firmamızla sözleşme imzalamış 25 Sağlık Kuruluşu ile sürdürülmektedir.

Trafik kazazedelerinin sağlık kuruluşlarına kabul, transport, ödemeye esas belgelerin  temini, faturalama ve tahsilat süreç eğitimleri firmamız tarafından sağlanmaktadır.

 
   
 
 
 


 
 
DUYURULAR
 
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ÖZEL VE VAKIF HASTANELERİNİN PUANLAMA LİSTESİNİN İLK DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
   
SGK Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alma Sözleşmesi'nin değerlendirilmesi
   
Günübirlik tedavi ve tanıya dayalı işleme dahil olmayan ilaçların temini
   
Reçete Dağıtım Sisteminde Önemli Gelişme
   
SUT 2008 - Son değişiklikleriyle
   
SGK- Özel Sağlık Kurumları Sözleşmesi Güncel Hali
   
SGK- Eczaneler protokolü
   
USK Danışmanlık www.usk.com.tr
   
   
tüm duyurular